ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Κατεβάστε εδώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Κατεβάστε εδώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Κατεβάστε εδώ