ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Κατεβάστε εδώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

Κατεβάστε εδώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Κατεβάστε εδώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Κατεβάστε εδώ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Κατεβάστε εδώ